Composite filament

Kompozitní materiály jsou materiály, které jsou využívány jak inženýry, pro průmyslová řešení, tak architekty či umělci pro modelové, designové či čistě dekorativní aplikace.

To znamená, že jejich mechanické vlastnosti jsou opravdu rozličné, co ale mají společného je všeobecně bez problémový tisk. Inženýři například ocení materiály s přídavkem karbonových vláken oproti tomu umělci například PLA plněné minerály na bázi křídy.

Co mají tyto materiály v naší nabídce společného:

Strukturu kompozitů můžeme obecně rozdělit na matrici a plnidlo. Matricí je materiál, který má spojující a tvarující účinek. U kompozitních filamentů je tím materiálem nejčastěji PLA či PET-G.

Rozdílnosti kompozitních materiálů v naší nabídce:

FIBERWOOD + WOOD - matricí je zde PLA s vysokým obsahem plnidla, kterým je dřevní hmota

PLA MINERAL - matricí je zde PLA s vysokým obsahem plnidla, kterým jsou zde minerály na bázi křídy, známé rovněž jako plaster

METAL - matricí je zde PLA s vysokým obsahem plnidla - 80%, kterým je zde měděný či bronzový prášek

PET-G CF20 - matricí je zde PET-G s přídavkem plnidla - 20%, kterým jsou zde karbonová vlákna

 

 

Záznamy nebyly nalezeny...