Kombinace kompatibilních supportních materiálů pro 3D tisk

Vážení zákazníci, velice často se nás ptáte, jaké kombinace supportních materiálů s hlavním tiskovým materiálem Vám můžeme doporučit. Po našich dlouhodobých testech jsme pro Vás připravili soupis materiálových kombinací, které Vám můžeme doporučit. Nekompatibilní kombinace materiálů jsou také podrobně popsány s vysvětlením důvodů nekompatibility. Také jsme uvedli experimentální kombinace materiálů, které nebyly úplně úspěšně vytištěny.

Kompatibilní kombinace:

  • ABS + HIPS: 

tuto kombinaci vřele doporučujeme, ABS je vhodným materiálem pro celou řadu aplikací s dobrou pevností a teplotními vlastnostmi. ABS se používá pro výrobu mnoha komponentů na 3D tiskárnách. V kombinaci ABS + HIPS se HIPS používá jako rozpustný podpůrný materiál, HIPS může být rozpuštěn za použití chemické látky zvané Limonene, využití HIPS jako rozpustného materiálu umožňuje vytváření složitých částí bez většího úsilí k odstranění a zbytkovému začistění podpor.

 

  • ABS + ABS: 

ABS doporučujeme jako materiál vhodný pro aplikace s dobrou pevností a teplotními vlastnostmi, ABS se používá pro výrobu mnoha komponentů a je velice oblíbeným materiálem zejména na uzavřených 3D tiskárnách, ABS + ABS se používá, když je vyžadována více než jedna barva v jednom tisku, ale začištění a odstranění podpor je složitější. 

 

  • PLA + PVA:

tuto kombinaci vřele doporučujeme, PLA je skvělý materiál pro rozsáhlé tisky, protože je rozměrově stabilní, nedochází u něho k warpingu. Díky PLA lze vyrábět díly s velmi hladkým povrchem velkých rozměrů. V kombinaci PLA + PVA se PVA používá jako rozpustný podpůrný materiál, PVA se rozpouští ve vodě a rychlost jeho rozpouštění můžete ovlivnit, cirkulací vody za pomoci např. akvarijního filtru. Využití PVA jako rozpustného materiálu umožňuje vytváření složitých částí bez většího úsilí k odstranění a zbytkovému začistění podpor.

 

  • PLA + PLA: 

PLA je skvělý materiál pro rozsáhlé tisky, protože je rozměrově stabilní, nedochází u něho k warpingu. Díky PLA lze vyrábět díly s velmi hladkým povrchem velkých rozměrů. PLA + PLA se používá, když je vyžadována více než jedna barva v jednom tisku, ale začištění a odstranění podpor je složitější.

 

Nekompatibilní kombinace:

  • ABS + PVA: 

PVA je ve vodě rozpustný materiál s velmi nízkou teplotou tisku, nízká teplota tisku činí tento materiál nekompatibilní s ABS (a mnoha dalšími materiály), protože ABS by při tisku roztavil PVA.

 

  • Polycarbonát + ostatní materiály:

teplota extruze polycarbonátu je mnohem vyšší než u všech ostatních materiálů, s nimiž můžeme na běžných 3D tiskárnách tisknout, tato změna teploty zabraňuje tomu, aby mohl být Polycarb tištěn s jinými doporučenými podpůrnými materiály. Experimentálně můžete vyzkoušet tisk podpor z polycarbonátu od jiného výrobce, přinejhorším může dojít ke složitějšímu odstranění podpor jako tomu je v kombinacích ABS + ABS a PLA + PLA.

 

  • Nylon + ostatní materiály:

vlastnosti nylonu, např. mazlavost a odolnost proti chemikáliím činí z nylonu velmi obtížný materiál k tisku, v současné době neexistuje materiál určený přímo jako podpůrný materiál pro nylon. Experimentálně můžete vyzkoušet tisk podpor z polycarbonátu od jiného výrobce, přinejhorším může dojít ke složitějšímu odstranění podpor jako tomu je v kombinacích ABS + ABS a PLA + PLA.

 

Experimentální kombinace:

  • Materiály s nízkou teplotou extruze + PVA: 

PVA, vzhledem k jeho vlastnostem bude vždy sloužit jako podpůrný materiál, jedná se o materiál na bázi lepidla rozpustný ve vodě a jako modelový materiál můžete experimentálně využít všechny materiály s nízkou teplotou tisku.

 

  • ABS + PET: 

V této kombinaci slouží ABS materiál jako podpůrný materiál PET či PETG a to díky vlastnostem ABS, které je rozpustné v acetonu. ABS by bylo tudíž podpůrným materiálem modelového materálu PET či PETG. Tuto kombinaci lze experimentálně vyzkoušet i s dalšími materiály odolávajícími acetonu.

 

  • PC-ABS + HIPS: 

podobné jako ABS+HIPS, ale koncový materiál má vyšší teplotní odolnost, v současné době jsou teploty příliš vysoké pro HIPS a to může způsobit potíže během tisku vlivem ucpání trysek, možným řešením tohoto problému je tisk tzv. odkládací pyramidy, kde dochází vyextrudování zbytkového materiálu a začátku.

 

V případě nějakých dotazů nám napište a my Vám rádi, doufejme fundovaně, poradíme. :-)