Výzkum v medicíně podporovaný 3D tiskem

Vývoj medicíny je silně spojen s technologickým pokrokem. Čím více nástrojů existuje, tím větší je pravděpodobnost, že přijdou další nová inovativní a průlomová řešení. Proto je důležitá výměna vědomostí a zkušeností mezi lékařskou a studentskou komunitou se zástupci vědeckých a technologických center. K takové iniciativě se zavázalo  Středisko věd Copernicus ve Varšavě a Varšavská univerzita v rámci hackatonu "Občané v medicíně" pořádaného Evropským projektem SPARKS, kdy v průběhu této akce byly představeny možnosti 3D tisku.

Tohoto hackathonu se účastnili inženýři, studenti, projektanti a vědci, kteří během akce pracovali na způsobu záchrany dětí, které trpí vrozenou membránou kýly.

V současné době se k léčbě tohoto stavu lékaři aplikují takzvaný postup FETO, který zahrnuje chirurgické umístění balónku plného fyziologického roztoku v průdušce dítěte v děloze. Balón se odstraní krátce před narozením. Vzhledem k tomu, že tento postup vyžaduje velkou přesnost, jsou toho schopní pouze jen ti nejlépe vyškolení gynekologové z velkých univerzitních center. Účastníci hackathonu měli za úkol přijít s řešením, aby se postup mohl provádět v méně pokročilých nemocnicích.

Nápady byly oživeny díky filamentům společnosti Fiberlogy a tiskárnám 3DGence. Studenti mohli navrhnout prototyp, vytisknout ho a poté vyzkoušet, jak funguje. Následné iterace vedly k vytvoření stále přesnějších řešení. Studenti a lékaři, kteří se podíleli na hackatonu, společně dospěli k závěru, že se jednalo o jednu z nejrychlejších metod detailního popsání projektu.

Setkání trvalo asi 10 hodin. Během této doby čtyři týmy vyvinuly čtyři skvělé projekty. Porota vybrala dvě, které měly největší šanci na skutečné uplatnění. Jednalo se o Fetoinduktor a balón s indukčně aktivovaným ventilem "sushi".

Moderní, multidisciplinární přístup k vývojovým řešením umožnil vytvoření projektů, které mohou najít uplatnění ve zdravotnictví. Možná by takto mohla vypadat budoucnost vědy?